Serviciu clienți
+40 31 630 8768
(Lu-Jo, 9-17)
info@bontis.ro
Cumpărați încă de 299,00 lei
și transportul îl aveți gratuit

Procedura de reclamații


1. Dispoziții introductive

1.1. Această procedură de reclamație este emisă de companie Dual Trade s.r.o.
cu sediul Sazovická 455/28, 15521 Praha(Praga) 5,
înregistrată în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul Municipal din Praga, dosar numărul C 174458,
CUI: 24790141 , CIF: CZ24790141,
tel. +40 31 630 8768, email: info@bontis.ro,
Ca magazin on-line  www.bontis.ro (denumit în continuare „Vânzător“).
 
1.2. Această procedură de reclamație conține informații cu privire la domeniul de aplicare, condițiile și modalitatea de exercitare a dreptului de executare incorectă (denumită în continuare ”reclamație”) în legătură cu contractele de cumpărare în cheiate între client și vânzător, împreună cu informații despre locul în care poate fi reclamația depusă.

2. Condiții și modalitatea de revendicare

2.1. Clientul poate trimite reclamația la adresa:

Coletăria.ro,

ID 97956929

Drumul Osiei 53–55,

062395 București

Este necesar să se menționeze codul 97956929 pe pachet - fără el, transportul nu va fi livrat.

2.2. Clientul depune reclamație prin poștă la adresa: Coletăria.ro, ID 97956929, Drumul Osiei 53–55, 062395 București (este necesar să se menționeze codul 97956929 pe pachet - fără el, transportul nu va fi livrat). Clientul face dovada achiziției bunurilor revendicate cu un document de cumpărare sau o scrisoare de retur completată corespunzător. Reclamația este apoi trimisă companiei Dual Trade s.r.o., Sazovická 455/28, 15521 Praga 5 în calitate de proprietar al magazinului on-line www.bontis.ro pentru evaluare.

2.3. Este necesar să depuneți o plângere fără întârzieri nejustificate de îndată ce defectul a apărut. Orice întârziere în continuarea utilizării bunurilor poate determina accentuarea defectului, deteriorarea bunurilor și poate constitui un motiv pentru respingerea plângerii.

2.4. Plângerea se consideră formulată în mod corespunzător dacă reclamația nu este împiedicată de principiile generale de igienă. Clientul este obligat să prezinte bunurile revendicate curățate, fără impurități și sănătoase dinpunct de vederei gienic. Vânzătorul are dreptul de a refuza preluarea în cadrul procedurii de reclamație a bunurilor care nu vor respecta principiile de igienă generală de mai sus (în special Decretul nr. "91/1984 Sb.", privind măsurile împotriva bolilor transmisibile).

2.5. Vânzătorul este obligat să emită clientului o confirmare scrisă înmânată personal sau prin e-mail despre momentul în care clientul și-a exercitat dreptul, conținutul reclamației și modul de rezolvare a reclamației solicitat de client; confirmarea ulterioară a datei și modului de tratare a plângerii, duratei acesteia, sau o justificare scrisă pentru respingerea plângerii.

2.6. Vânzătorul sau un angajat autorizat de acesta va decide asupra reclamației imediat, în cazuri dificile în termen de 3 zile lucrătoare. Această perioadă nu include timpul adecvat tipului de produs sau serviciu necesar pentru o evaluare profesională a defectului. Reclamațiile, inclusiv eliminarea defectelor, trebuie soluționate fără întârzieri nejustificate, în cel mult 30 de zile de la data plângerii, cu excepția cazului în care vânzătorul este de acord cu consumatorul, pe o perioadă mai lungă. Depășirea acestei perioade este considerată o încălcare materială a contractului.

2.7. În cazul în care cumpărătorul nu acceptă reclamația de la transportator fără a avea un motiv serios, sau nu preia personal reclamația de la service în termen de 3 luni de la notificarea soluționării reclamației, vânzătorul își rezervă dreptul de a dispune de reclamația necolectată.

3. Domeniul de aplicare al drepturilor din executarea defectuoasă

3.1. Drepturile și obligațiile vânzătorului și ale clientului cu privire la garanția Vânzătorului pentru calitatea mărfurilor la primire și drepturile clientului de la executarea incorectă sunt guvernate de reglementările generale obligatorii relevante (în special § 2161 și următoarele ale Legii nr. "89/2012 Sb." (denumită în continuare „Codul civil“) și legea nr. "634/1992 Sb.", privind Protecția Consumatorului (denumită în continuare „Legea pentru Protecția Consumatorului“).

3.2. Vânzătorul asigură clientul că bunurile nu prezintă defecte la primire. În special, vânzătorul asigură clientul că în momentul în care acesta a preluat bunurile:
a) bunurile au caracteristicile convenite între Vânzător și client și în lipsa unui acord, caracteristicile descrise sau dorite de Vânzător sau client în ceea ce privește natura bunurilor și publicitatea efectuată de acestea,
b) bunurile sunt adecvate scopului declarat de Vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunuri de acest tip,
c) mărfurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare,
d) mărfurile respectă cerințele legale.

3.3. Nu poate fi considerat un defect:
a) o modificare (proprietăți) a mărfurilor rezultată din uzură, utilizarea necorespunzătoare, întreținerea insuficientă sau necorespunzătoare, ca urmare a modificărilor naturale ale materialelor din care sunt bunurile realizate, ca urmare a oricărei avarii din partea clientului sau a unei alte persoane sau alte intervetii incorecte,
b) diferența de nuanțe de culoare în realitate și pe dispozitivele electronice. În cazul care bunurile nu corespund ideii d-voastre, aveți dreptul de a refuza în termen de 14 zile de la primirea bunurilor în conformitate cu articolul 5 din Termeni și condiții.

3.4. Dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primei, bunurile vor fi considerate ca fiind defecte la momentul primirii.

3.5. În cazul în care bunurile nu prezintă caracteristicile prevăzute la articolul 3.2 de mai sus, clientul poate solicita și livrarea de bunuri noi fără defecte, cu excepția cazului în care acest lucru este nerezonabil in raport cu mărimea defectului, dar dacă defectul privește doar o parte a articolului, clientul poate solicita doar înlocuirea piesei ; dacă acest lucru nu este posibil, acesta poate renunța la contract. Totuși, dacă aceasta este disproporționată din cauza naturii defectului, mai ales dacă este posibilă remedierea defectului fără întârzieri nejustificate, clientul are dreptul de a remedia defectul în mod gratuit.

3.6. Clientul are dreptul de a primi mărfuri noi sau de a înlocui piese chiar și în cazul unui defect remediabil, dacă nu poate folosi lucrul în mod corespunzător din cauza reapariției defecțiunii sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În acest caz, clientul are dreptul să rezilieze contractul de cumpărare.

3.7. În cazul în care clientul nu se retrage din contractul de cumpărare sau dacă nu își exercită dreptul de a primi bunuri noi fără defecte, de a cere înlocuirea pieselor acestuia sau de a cere repararea bunurilor, acesta poate solicita o reducere rezonabilă. Clientul are dreptul la o reducere rezonabilă chiar dacă vânzătorul nu este în măsură să livreze bunuri noi fără defecte, să înlocuiască piesele sau să repare bunurile, precum și dacă vânzătorul nu remediază într-un termen rezonabil sau dacă efectuarea reparației ar cauza clientului un incovenient semnificativ.

3.8. Dreptul de îndeplire defectă (reclamație) nu i se cuvine clientului, dacă acesta știa înainte de preluarea mărfii că bunurile sunt defecte sau dacă clientul însuși a cauzat defectul.

3.9. Clientul este îndreptățit să se folosească de acest drept când defectul apare la bunurile de consum în termen de 24 de luni de la primirea bunurilor (cu excepția celor prevăzute la articolul 3.8 de mai sus). Acest lucru nu se aplică:
a) în cazul mărfurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care s-a convenit un preț mai mic,
b) uzura bunurilor cauzată de utilizarea normală a acestora, sau
c) dacă rezultă din natura cauzei.

3.10. Dacă executarea eronată este o încălcare materială a contractului, clientul are dreptul:
a) de îndepărtare a defectul prin furnizarea unui articol nou fără defect sau prin furnizarea articolului lipsă,
b) de a îndepărta defectul prin repararea lucrului,
c) la o reducere rezonabilă față de prețul de achiziție, sau
d) de reziliere a contractului.

3.11. Clientul va informa Vânzătorul asupra dreptului pe care l-a ales, la notificarea defectului sau fără întârzieri nejustificate după notificarea defectului. Clientul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul Vânzătorului; aceasta nu se aplică dacă clientul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi ireparabil. În cazul în care Vânzătorul nu elimină defectele într-un termen rezonabil sau notifică clientul că nu va elimina defectele, clientul poate solicita o reducere rezonabilă din prețul de achiziție în loc să elimine defectul sau se poate retrage din contract. În cazul în care clientul nu își exercită dreptul la timp, acesta se poate folosi de acest drept conform articolului 3.12 până la 3.14.

3.12. În cazul în care executarea defectuoasă este o încălcare nesemnificativă a contractului, clientul are dreptul de a elimina defectul sau la o reducere rezonabilă de la prețul de achiziție.

3.13. Până când clientul își exercită dreptul la o reducere de la prețul de achiziție sau se retrage din contract, Vânzătorul poate livra ceea ce lipsește sau poate elimina defectul legal. Alte defecte pot fi înlăturate de către Vânzător la alegerea sa prin repararea bunurilor sau prin livrarea de bunuri noi; alegerea nu trebuie să impună clientului costuri disproporționate.

3.14. În cazul în care Vânzătorul nu înlătură defectul mărfii la timp sau refuză să elimine defectul, clientul poate solicita o reducere la prețul de achiziție sau se poate retrage din contract. Clientul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul Vânzătorului.

4. Dispoziții finale

4.1. Procedura de reclamații a fost întocmită în conformitate cu Codul civil și Legea privind Protecția Consumatorului

4.2. Reclamațiile se soluționează în conformitate cu prezentele reguli privind reclamațiile, Codul civil, Legea privind Protecția consumatorului și atle reglementări legale relevante.

4.3. Aceste reguli de reclamație intră în vigoare și sunt aplicabile din data de 26.11.2021.