Cumpărați 4, plătiți 3: Tricou CITY 3+1 GRATUIT cu codul: 05CITY. Cumpără.
Serviciu clienți
+40 31 630 8768
(Lu-Jo, 9-17)
info@bontis.ro
Cumpărați încă de 299,00 lei
și transportul îl aveți gratuit

Termenii și condițiile


societatea comercială Dual Trade s.r.o.
cu sediul: Sazovická 455/28, 15521 Praha 5, Republica Cehă,
ID: 24790141
înscrisă la Registrul Comerțului evidențiate la Tribunalul Municipal din Praga, numărul dosarului C 174458
pentru vânzări de produse prin intermediul magazinului on-line www.bontis.ro.

 1. Dispozițiile introductive
 2. Cont de utilizator
 3. Încheierea contractului de cumpărare
 4. Prețul produselor și condiții de plată
 5. Retragere din contractul de cumpărare
 6. Transportul și înmânarea produselor
 7. Drepturile din îndepliniri defectuoase
 8. Alte drepturi și obligații a părților contractante
 9. Protecția datelor cu caracter personal și trimiterea mesajelor cu caracter comercial
 10. Trimiterea mesajelor cu caracter comercial și stocarea de cookie-uri
 11. Trimiterea
 12. Dispozițiile finale

Záložka1. Dispozițiile introductive

1.1. Aceste condiții comerciale (în continuare doar „condiții comerciale“) a societății comerciale Dual Trade s.r.o. cu sediul Sazovická 455/28, 15521 Praha 5, numărul de identificare: 24790141, înregistrat în Registrul comerțului evidențiat la Curtea Municipală din Praga, cu nr. de dosar C174458 (în continuare doar „vânzător“) reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care apar în legătură cu sau pe baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare „contract de cumpărare”) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică sau juridică (denumită în continuare „cumpărător”) prin intermediul magazinului on-line al vânzătorului. Magazinul on-line este operat de către vânzător la adresa de internet www.bontis.ro, prin interfața site-ului (denumită în continuare „interfața web a magazinului”).

1.2. Condițiile de afaceri nu se aplică cazurilor în care persoana care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează în momentul când face comandă de bunuri în cursul activității sale sau în cadrul profesiei sale independente.

1.3. În contractul de cumpărare pot fi convenite dispoziții care se abat de la condițiile de afaceri. Dispozițiile diferite din contractul de cumpărare au prioritate față de prevederile termenilor și condițiilor.

1.4. Prevederile condițiilor comerciale fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare și condițiile comerciale sunt redactate în limba romana. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba romana.

1.5. Termenii și condițiile comerciale pot fi modificate sau completate de vânzător. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care decurg în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a condițiilor comerciale.

1.6. Parte integrală a acestor condiții comerciale este și Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

^ Sus

Záložka2. Cont de utilizator

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului făcută pe site-ul web, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare „cont de utilizator”). Dacă interfața web a magazinului o permite, cumpărătorul poate comanda bunuri și fără înregistrare direct de la interfața web a magazinului.

2.2 La înregistrarea pe site-ul web și la comandarea mărfurilor, cumpărătorul este obligat să declare toate datele corect și veridic. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator în caz de modificare. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comanda produselor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3 Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator și este conștient, că vânzătorul nu este responsabil pentru încălcarea acestei obligații de către cumpărător.

2.4 Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator către terți.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator mai mult de 12 luni sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile în temeiul contractului de cumpărare (inclusiv condițiile comerciale).

2.6 Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a hardware-lui și software-ului ale vânzătorului sau întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.

^ Sus

Záložka3. Încheierea contractului de cumpărare

3.1. Toate prezentările bunurilor plasate în interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un acord de cumpărare cu privire la aceste mărfuri. Dispoziții de la art. 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.

2.3 Interfața web a magazinului conține informații despre mărfuri, inclusiv prețurile mărfurilor individuale oferite. Prețurile mărfurilor oferite sunt afișate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Oferta de vânzare a mărfurilor și prețurile acestor mărfuri rămân valabile atât timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții convenite individual.

3.3 Interfața web a magazinului conține și informații despre costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor prezentate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul Cehiei, Slovaciei, Ungariei și României.

3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:

3.4.1. mărfurile comandate (mărfurile comandate sunt „introduse” de cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului),

3.4.2. metoda de plată a prețului de achiziție a mărfurilor, informații despre metoda necesară de livrare a mărfurilor comandate

3.4.3. informații despre costurile asociate cu livrarea mărfurilor (denumite în continuare „comandă”).

3.5. Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorului îi este permis să verifice și să schimbe datele pe care cumpărătorul le-a introdus în comandă, chiar și în ceea ce privește posibilitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile comise la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul „Confirmare comandă”. Datele furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Imediat după primirea comenzii, Vânzătorul va confirma această primire către Cumpărător prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în interfața de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa de e-mail a Cumpărătorului”).

3.6. În funcție de natura comenzii (cantitate de mărfuri, preț de achiziție, costuri de livrare estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător provine din trimiterea acceptării comenzii (acceptare), care este trimisă de către vânzător cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.8 Cumpărătorul recunoaște că Vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare, în special cu persoanele care și-au încălcat anterior obligațiile cu privire la Vânzător.

3.9 Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță atunci când încheie contractul de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile convorbirilor telefonice) sunt suportate de cumpărătorul însuși, iar aceste costuri nu diferă de rata de bază.

^ Sus

Záložka4. Prețul produselor și condiții de plată

4.1. Prețul mărfii și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în baza contractului de cumpărare, cumpărătorul poate plăti vânzătorului în următoarele feluri:

 

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării mărfurilor.

4.3. Vânzătorul nu necesită un avans sau altă plată similară din partea cumpărătorului. Acest lucru nu afectează prevederile art. 4.6 condițiile de afaceri privind obligația de plată a prețului de achiziție a mărfurilor în avans.

4.4 În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfii. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 14 zile de la încheierea contractului de cumpărare.

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al mărfii împreună cu simbolul variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma relevantă este creditată în contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul are dreptul, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu oferă o confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), de a solicita plata prețului de achiziție complet înainte de a trimite mărfurile cumpărătorului. Art. 2119 alin. 1 din Codul civil nu se aplică.

4.7. Eventualele reduceri la prețul mărfurilor furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.

4.8. Dacă acest lucru este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este stipulat de regulamente legale în general obligatorii, vânzătorul emite cumpărătorului un document fiscal - o factură - cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Documentul fiscal - factura este emisă de vânzător cumpărătorului și trimisă împreună cu mărfurile sau în formă electronică la adresa electronică a cumpărătorului.

4.9. După trimiterea comenzii, Plătitorul are ocazia să utilizeze serviciul GoPay, care îl redirecționează către internet banking-ul băncii sale. Plătitorul trimite Plata prin internet banking. Vânzătorul expediază mărfurile imediat după primirea confirmării plății. Transferurile de bani se fac prin contul GOPAY s.r.l Datele de intrare sensibile pe care le introduceți în sistemul bancar pe internet sunt protejate de gateway-uri de plată ale băncilor și nu intră în mediul terților. Procesatorii de plată văd doar informațiile despre tranzacție, pe care banca le comunică cu tranzacția trimisă.

Prin încheierea contractului de cumpărare, cumpărătorul acordă vânzătorului consimțământul pentru prelucrarea datelor sale de contact până la exprimarea scrisă a dezacordului cu această prelucrare. Datele de contact pe care le oferă cumpărătorul la comandă sunt utilizate exclusiv pentru nevoile noastre și nu vor fi furnizate altor entități, cu excepția procesatorilor de plăți.

4.10. Pentru a plăti comanda, plătitorul are opțiunea de a utiliza plata online cu cardul. La prima plată este afișat portalul de plată, unde plătitorul introduce detaliile cardului de plată și datele pentru autentificarea securizată 3-D Secure, asigurând astfel cel mai înalt nivel posibil de securitate. Datele cardului vor fi stocate pe partea băncii. În cazul unei alte comenzi a unui plătitor înregistrat, după confirmarea comenzii, se afișează doar o notificare scurtă „plată în curs”, plătitorul nu mai este direcționat către gateway-ul de plată și apoi magazinul electronic afișează rezultatul plății.

^ Sus

Záložka5. Retragerea din contractul de cumpărare

5.1. Cumpărătorul - consumatorul recunoaște că, în conformitate cu prevederile art. 1837 din Codul civil, nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri, care a fost modificat în funcție de dorințele cumpărătorului - consumator sau persoana acestuia, din contractul de cumpărare pentru livrarea bunurilor perisabile, precum și bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri într-un pachet sigilat, pe care consumatorul l-a eliminat din ambalaj și nu pot fi returnate din motive igienice și din contractul de achiziție pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sau program computer dacă le-a rupt ambalajul original.

5.2. Dacă nu este vorba despre un caz menționat în art. 5.1 sau despre un alt caz în care nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul - consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare într-un termen standard de 14 de zile de la primirea bunurilor, în cazul în care obiectul contractului de cumpărare este format din mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor piese, acest termen intră în vigoare de la data primirii ultimei livrări de bunuri.

Condițiile de retragere din contractul de cumpărare în termenul legal de 14 zile de la primirea bunurilor conform §1829 alin. 1 din Codul civil:

Condițiile de retragere din contractul de cumpărare în perioada extra-standard de 15-100 de zile de la primire:

Cumpărătorul - clientul, poate returna vânzătorului produse nesatisfăcătoare în mod gratuit în condițiile de mai sus prin firma de curierat Packeta. Prin această modalitate de returnare a bunurilor, clientul are dreptul de a utiliza codul 97956929 doar o singură dată.

În cazul în care codul este utilizat pentru mai multe expedieri sau dacă codul este utilizat în mod repetat ori într-un alt scop decât cel pentru care a fost atribuit clientului, cumpărătorului, acestuia i se pot percepe costuri suplimentare asociate cu utilizarea neautorizată a codului.

Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului cel târziu în a 14-a zi de la primirea bunurilor. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul-consumator poate folosi modelul de formular pus la dispoziție de vânzător, care este atașat în anexa termenilor și condițiilor. Retragerea din contractul de cumpărare poate fi trimisă de către cumpărător-consumator, printre altele, la adresa biroului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@bontis.ro.

5.3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform art. 5.2 din condiții comerciale, contractul de cumpărare este anulat de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract către vânzător. Dacă cumpărătorul - consumatorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul - consumatorul suportă costurile asociate returnării mărfurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate datorită naturii sale prin poștă obișnuită.

5.4. În cazul retragerii din contract conform art. 5.2 din condițiile comerciale, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător - consumator în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de cumpărare de către cumpărător - consumator, prin transfer bancar. Vânzătorul nu returnează fonduri prin comandă poștală. Vânzătorul are la fel dreptul de a returna valoarea oferită de cumpărător - consumator la returnarea mărfurilor de către cumpărător - consumator sau altfel, dacă cumpărătorul - consumatorul este de acord și cumpărătorul - consumatorul nu va suporta costuri suplimentare. Dacă cumpărătorul - consumatorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze fondurile primite cumpărătorului - consumator înainte ca cumpărător - consumatorul returnează mărfurile sau dovedește că a trimis mărfurile către antreprenor.

5.5. În cazul în care cumpărătorul cumpără mărfurile în legătură cu obiectul activității sale de afaceri sau în sfera de aplicare a exercitării sale independente a profesiei (la numărul de identificare a companiei), nu se aplică niciuna dintre dispozițiile prezentului articol.

5.6. În cazul în care cumpărătorul - consumatorul se retrage din contractul de cumpărare și bunurile returnate nu sunt complete sau sunt utilizate în mod evident, spălate, deteriorate sau murdare, vânzătorul are dreptul la compensații de la cumpărător - respectiv consumator pentru o sumă corespunzătoare valorii reduse a mărfurilor returnate, cu care cumpărătorul-consumator prin asta este de acord. Într-un astfel de caz, vânzătorul returnează cumpărătorului-consumatorului prețul de achiziție convenit conform acestora.

5.7. Până la preluarea mărfurilor de către cumpărător - consumator, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în orice moment. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna cumpărătorul - consumator fără întârzieri nejustificate valoarea produselor cumpărate în contul specificat de cumpărător - consumator.

5.8. Dacă un cadou este oferit cumpărătorului-consumator împreună cu mărfurile, contractul cadou dintre vânzător și cumpărător-consumator este încheiat cu condiția de dezlegare a faptului că, dacă cumpărătorul-consumator se retrage din contractul de cumpărare, contractul cadou pentru un astfel de cadou își pierde efectul și cumpărătorul-consumator este obligat să restituie vânzătorului cadoul furnizat împreună cu bunurile.

^ Sus

Záložka6. Transportul și înmânarea produselor

6.1. Dacă modul de transport este contractat pe baza unei solicitări speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu acest mod de transport.

6.2. Dacă, conform contractului de cumpărare, vânzătorul este obligat să livreze mărfurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia mărfurile la livrare.

6.3. În cazul în care din motive ale cumpărătorului este necesară livrarea mărfurilor în mod repetat sau în alt mod decât se specifică în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor respectiv costuri asociate cu o altă metodă de livrare.

6.4. La primirea produselor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfii și, în cazul unor defecte, să anunțe imediat transportatorul. În cazul constatării unei deteriorări a ambalajului care indică intrarea neautorizată în colet, cumpărătorul nu trebuie să preia coletul de la transportator. După primirea mărfii, cumpărătorul este la fel obligat să verifice complexitatea livrării. În caz de orice neconformități, acesta este obligat să anunțe vânzătorul imediat, dar cel târziu în termen de 5 zile de la primirea mărfii. Plângerile ulterioare nu vor fi luate în considerare.

6.5. Vânzătorul nu este responsabil pentru pierderea unei părți a conținutului transportului în cazul în care mărfurile sunt furate în mod evident de către o civilizație extraterestră. În cazul în care furtul de bunuri de către ființe de pe altă planetă, de ex. firma de transport declară în scris că șoferul care transportă lotul a fost atacat de străini, cumpărătorul nu are dreptul să solicite vânzătorului să trimită mărfurile lipsă din coletul atacat.

6.6. Alte drepturi și obligații ale părților în transportul de mărfuri pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de acesta.

 ^ Sus

Záložka7. Drepturile din îndepliniri defectuoase

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările în general relevante (în special dispozițiile art. 1914-1925, art. 2099 - 2117 și art. 2161 - 2174 din Codul civil).

7.2. Vânzătorul este responsabil cumpărătorului că mărfurile sunt lipsite de defecte la primire. În special, vânzătorul este responsabil față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a preluat mărfurile:

7.2.1. bunurile au caracteristicile stabilite de părți și, în lipsa unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau pe care cumpărătorul le aștepta cu privire la natura mărfurilor și pe baza de publicitate făcută de acestea,

7.2.2. mărfurile sunt potrivite în scopul declarat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care sunt utilizate de obicei bunuri de acest tip,

7.2.3. mărfurile corespund în calitate sau design cu eșantionul sau modelul convenit, dacă calitatea sau designul a fost determinat în conformitate cu eșantionul sau modelul convenit;

7.2.4. mărfurile sunt în cantitate, măsură sau greutate corespunzătoare și

7.2.5. bunurile respectă cerințele reglementărilor legale.

7.3. Dispozițiile prevăzute la art. 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică mărfurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit un preț mai mic, pentru uzura bunurilor cauzate de utilizarea lor normală, dacă este din natura mărfurilor.

7.4. Dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primire, mărfurile sunt considerate ca fiind defecte la momentul primirii.

7.5. Drepturile de performanță defectuoase sunt exercitate de către cumpărător la adresa vânzătorului la adresa Coletăria.ro, ID 97956929, Drumul Osiei 53-55, 062395 București Bucti, România (ID 97956929 trebuie să fie furnizate pe colet obligatoriu - fără acesta coletul nu poate fi livrat), în care acceptarea unei reclamații este posibilă în ceea ce privește gama de mărfuri vândute. Momentul cererii este considerat momentul în care vânzătorul a primit bunurile solicitate de la cumpărător.

7.6. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de plângere a vânzătorului.

7.7. Din motive igienice, vânzătorul are dreptul de a nu accepta reclamația mărfurilor murdare sau urât mirositoare.

^ Sus

Záložka8. Alte drepturi și obligații a părților contractante

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor prin plata prețului complet de achiziție al mărfurilor.

8.2. În legătură cu cumpărătorul, vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în sensul prevederilor art. 1826 alin. 1 litera e) din Codul civil.

8.3. Orice litigiu între vânzător și cumpărător poate fi, de asemenea, soluționat în afara instanței. Într-un astfel de caz, cumpărătorul-consumator poate contacta entitatea extrajudiciară de soluționare a litigiilor, care este, de exemplu inspecția comercială cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 00020869. Disputa poate fi soluționată și online, pe site-ul dedicat Platforme ODR. Pentru mai multe informații despre soluționarea litigiilor extrajudiciare, consultați aici. Până ajunge la soluționarea extrajudiciară a litigiului, atunci recomandăm cumpărătorului mai întâi să ia contact direct cu magazinul nostru online Bontis pentru a rezolva situația intervenită.

8.4. Vânzătorul are dreptul să vândă mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Licențele comerciale sunt realizate în sfera de competență a acesteia de către Biroul de licențe comerciale relevant. Biroul pentru protecția datelor cu caracter personal supraveghează zona de protecție a datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială, într-o măsură limitată printre altele, supraveghează respectarea Legii nr. 634/1992 Coll., privind protecția consumatorului, cu modificările ulterioare.

8.5. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul unei schimbări de circumstanțe în sensul articolului 1765 alin. 2 din Codul civil.

^ Sus

Záložka9. Protecția datelor cu caracter personal și trimiterea mesajelor cu caracter comercial

9.1. Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este o persoană fizică, este asigurată prin Legea nr. 101/2000 Coll., Privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume și prenume, adresa rezidențială, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de telefon (denumite în continuare „date cu caracter personal”).

9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător, în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor contractului de achiziție și în scopul menținerii unui cont de utilizator. Cu excepția cazului în care cumpărătorul alege o altă opțiune, acesta acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător în scopul de a trimite informații și mesaje de afaceri către cumpărător. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu acest articol nu este o condiție care ar face în sine imposibilă încheierea unui contract de cumpărare. Datele cu caracter personal vor fi procesate chiar dacă nu se efectuează nicio achiziție. Și chiar și la contactele obținute în acest mod, vor fi trimise mesaje de afaceri, cu care utilizatorul își dă acordul prin trimiterea datelor sale personale către operatorul magazinului prin intermediul site-ului web al operatorului. Trimiterea de mesaje comerciale poate fi anulată ușor și gratuit în orice moment, folosind linkul de deconectare sau contactând operatorul magazinului.

9.4. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să-și prezinte datele personale (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, la comanda de la interfața web a magazinului) corect și veridic și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a datelor sale personale.

9.5. Vânzătorul poate autoriza o terță parte să prelucreze datele personale ale cumpărătorului în calitate de procesator. Această predare va fi cu scopul exclusiv de a îmbunătăți experiența și serviciile clienților. Cu excepția cazurilor menționate, datele cu caracter personal nu vor fi transmise terților de către vânzător fără acordul prealabil.

9.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe termen nedeterminat. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în formă electronică în mod automatizat sau în formă tipărită, în mod neautomatizat.

9.7. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat că aceasta este o furnizare voluntară de date cu caracter personal.

9.8. În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau procesatorul (articolul 9.5) efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter personal, care este contrar protecției vieții private și personale a cumpărătorului sau contrare legii, mai ales dacă datele cu caracter personal sunt inexacte cu privire la în scopul prelucrării lor, poate:

9.8.1. cere o explicație vânzătorului sau procesatorului,

9.8.2. solicită vânzătorului sau procesatorului să remedieze situația astfel creată.

9.9 Dacă cumpărătorul solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul este obligat să furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a solicita o plată rezonabilă pentru furnizarea de informații în conformitate cu teza anterioară, fără a depăși costurile necesare pentru furnizarea de informații.

^ Sus

Záložka10. Trimiterea mesajelor cu caracter comercial și stocarea cookie-urilor

10.1. Cumpărătorul este de acord cu trimiterea informațiilor referitoare la bunurile, serviciile sau afacerile Vânzătorului la adresa electronică a Cumpărătorului și, de asemenea, este de acord cu trimiterea de comunicații comerciale de către vânzător la adresa electronică a cumpărătorului.

2.10 Cumpărătorul este de acord să impună așa-numite cookie-uri pe computerul său. În cazul în care este posibilă efectuarea unei achiziții pe site-ul web și îndeplinirea obligațiilor vânzătorului în baza contractului de achiziție, fără așa-numite cookie-urile de pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate revoca oricând consimțământul prevăzut de teza anterioară.

^ Sus

Záložka11. Trimiterea

11.1. Cumpărătorului îi poate fi trimis la adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator sau specificată de Cumpărător în comandă.

^ Sus

Záložka12. Dispozițiile finale

12.1. Dacă relația stabilită prin contractul de achiziție conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este reglementată de legislația cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului care decurg din reglementări legale în general obligatorii.

12.2. Dacă orice prevedere a Condițiilor comerciale este sau devine invalidă sau ineficientă, dispoziția invalidă va fi înlocuită cu o dispoziție a cărei semnificație este cât se poate de apropiată de dispoziția nevalidă. Invaliditatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și completările la contractul de achiziție sau condițiilor comerciale necesită un formular scris.

12.3. Relațiile noastre sunt guvernate de legile Republicii Cehe. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorilor care decurg din reglementările legale general obligatorii. 

12.4 .Dacă sunteți un consumator care locuiește în afara Republicii Cehe, este posibil ca statul dumneavoastră să asigure o protecție a consumatorilor mai puternică decât cea prevăzută în termeni și condițiile prezente. Statul dumneavoastră poate prevedea, printre altele, și că răspunderea noastră legală pentru defecte se extinde pe o perioadă mai lungă decât prevedem la articolul Într-un astfel de caz, desigur, se aplică protecția mai strictă

12.5. Contractul de cumpărare, inclusiv condițiile comerciale, sunt arhivate de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

12.6. Anexa la condițiile de activitate este un formular model pentru retragerea din contractul de cumpărare.

12.7. Datele de contact ale vânzătorului: adresa de livrare Coletăria.ro, ID: 97956929, Drumul Osiei 53–55, 062395 București, România (ID 97956929 trebuie să fie furnizate obligatoriu pe colet - fără acestea coletul nu o să fie livrat), adresa de email info@bontis.ro, număr de telefon +40 31 630 8768.


La Praha în data de 1.1.2020
General director Dual Trade s.r.o.

^ Sus